Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Voormalig Dorpshuis ‘De Mande’ De Buorren 49 Lippenhuizen

In opdracht van de gemeente Opsterland is besloten het voormalige dorpshuis van Lippenhuizen te verkopen middels een inschrijfprocedure. Iedere belangstellende wordt in de gelegenheid gesteld om het pand te bezichtigen op één van de open dagen, te weten;

Dinsdag 30 april 2019 van 15.00 uur tot 18.00 uur
en/of
Zaterdag 11 mei 2019 van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Alle belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 29 mei 2019 om 16.00 uur een schriftelijk bod uit te brengen op het pand met een minimum van € 150.000,– k.k. Dit kan middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier (op te vragen bij Makelaardij Sierd Moll). De verkoper houdt zich het recht van gunning* voor. Eventuele gunning zal plaats vinden binnen 3 dagen na sluiting inschrijving.

Voorwaarden:
– Een voorbehoud van financiering is gangbaar, maar een koper dient rekening te houden met inbreng van eigen middelen aangezien er op dit moment nog geen sprake is van een woonbestemming, informeer hiernaar bij uw geldverstrekker. Een voorbehoud van financiering kan maximaal lopen tot 8 juli 2019.
-Vanaf de verkoperszijde geldt het voorbehoud van goedkeuring van de transactie door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opsterland tot uiterlijk 25 juli 2019.
– Verkoper zal niet instemmen met andere voorbehouden dan het voorbehoud van financiering. Een voorbehoud van verkoop eigen woning en/of bouwkundige keuring zal niet worden geaccepteerd.
-Verkoper zal wel medewerking verlenen aan een bouwkundige keuring, echter dit dient (indien gewenst) plaats te vinden in opdracht van een belangstellende voorafgaand aan het uitbrengen van een bod.
-De eigendomsoverdracht dient uiterlijk 1 september 2019 plaats te vinden.
-De huidige bestemming is Maatschappelijke doeleinden. De gemeente Opsterland heeft aangegeven wel open te staan voor het wijzigen van de bestemming naar wonen en woon/werk(lichte bedrijvigheid) vorm/constructie op dit adres. Afbraak en dan meerdere woningen bouwen wordt niet toegestaan. Bij wijziging bestemming dient koper rekening te houden met extra kosten voor de planologische aanpassingen. Deze kosten zullen minimaal € 3000,– en maximaal € 5000,– (bij complexer plan met bijvoorbeeld 2 woningen) bedragen. Dit is exclusief kosten van eventuele in te schakelen externe (advies/onderzoeks-)bureau’s (indien nodig voor uw plannen).

Omschrijving onroerende zaak:
Het dorpshuis is oorspronkelijk in 1885 gebouwd als basisschool en in 1920 is een vijfde lokaal toegevoegd. In de loop der jaren (1977-1985) uitgebouwd tot de huidige vorm en staat.

Het geheel heeft vele mogelijkheden, met name door de gebruiksoppervlakte van circa 560 m² en een nog te benutten zolder.

Indeling: entree, hal, lokaal (± 110 m²), keuken (± 9 m²), bijkeuken, diverse toiletruimtes voor dames, heren en mindervaliden, voormalig gymnastieklokaal met podium (± 150 m²), berging(en) (± 43 m²), kleedkamer (± 14 m²), aanbouw met 3e lokaal (± 71 m²), keuken (± 8 m²) en veel kastruimte. Zolder via losse trap.

Lippenhuizen is een gezellig dorp met basis voorzieningen waaronder een kleine supermarkt, cafetaria/eetgelegenheid, basisschool, kleuterschool en kinderopvang. Verder een rijk verengingsleven. Lippenhuizen ligt in een schitterende omgeving met bos, heide en landerijen. De plaats Gorredijk met haar vele voorzieningen ligt slechts op enkele kilometers afstand alsmede de A7 Groningen – Heerenveen.

Kadastraal bekend als Lippenhuizen, sectie B, nummer 3482, groot 11 are en 70 centiare (1170 m²). Volle eigendom.

Verwarming: het gebouw wordt in twee delen verwarmd; het rechter deel middels twee recente CV ketels (Remeha Quinta 2012 en 2013) en het linker achter deel middels een oude CV ketel (± 1985). Warm water middels geiser/boiler.

De huidige bestemming is Maatschappelijke doeleinden. De gemeente Opsterland heeft aangegeven wel open te staan voor het wijzigen van de bestemming naar wonen en woon/werk(lichte bedrijvigheid) vorm/constructie op dit adres. Afbraak en dan meerdere woningen bouwen wordt niet toegestaan. Bij wijziging bestemming dient koper rekening te houden met extra kosten voor de planologische aanpassingen. Deze kosten zullen minimaal € 3000,– en maximaal € 5000,– (bij complexer plan met bijvoorbeeld 2 woningen) bedragen. Dit is exclusief kosten van eventuele in te schakelen externe (advies/onderzoeks-)bureau’s (indien nodig voor uw plannen).

Gezien het bouwjaar is de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen niet uitgesloten.
Er is een asbestinventarisatierapport beschikbaar voor belangstellenden.
Foto’s van de zolder, het dak en oude plattegronden zijn op verzoek verkrijgbaar.

De overdrachtsbelasting op de koopsom is 6%.

De overdracht zal plaats vinden bij Rispens Notarissen te Gorredijk.

* Verkoper neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse de hoogste te zijn. Het kan namelijk gebeuren, dat als iemand iets lager biedt dan een ander, echter zonder ontbindende voorwaarden, terwijl de hogere bieder met ontbindende voorwaarde voor financiering biedt, dat op dat moment toch wordt gekozen voor degene die het iets lagere bod uitgebracht heeft. Ook andere ontbindende voorwaarden
kunnen uw bod beïnvloedden. Ook de aanvaardingsdatum kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw bod. De weging hiervan en de eindbeslissing ligt bij het college van B&W.