Omschrijving

In opdracht van de gemeente Opsterland is besloten een voormalige school in Gorredijk te verkopen middels een inschrijfprocedure.

Vanwege de Corona pandemie hebben we op onze Facebookpagina (klik hier voor de rondleiding) een bezichtiging in de vorm van een gefilmde rondleiding geplaatst. Wilt u onze Facebook Live bezichtiging van 6 mei 2020 terug zien, dan kan dat via de genoemde Facebook pagina of via de link in onze brochure. Ook is het mogelijk om met een gratis VR bril de woning te bezichtigen. De gratis bril is af te halen op ons kantoor (Badweg 30 Gorredijk).

Indien u gebruik heeft gemaakt van de Facebook Live bezichtiging en/of de Virtuele bezichtiging (VR bril) en daarna serieus belangstellend bent, kunt u ons kantoor bellen op 7 mei 2020 om in te plannen voor een bezichtiging ter plaatse.

Alle belangstellenden worden daarna in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 18 mei 2020 (16.00 uur) een schriftelijk bod uit te brengen op het pand met een minimum van
€ 235.000 kosten koper. Dit kan uitsluitend middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier uit de verkoopbrochure. Andere manieren van bieden (via Move, Funda, onze site of andere wijze) worden niet geaccepteerd.

De verkoper houdt zich het recht van gunning* voor,
Eventuele voorlopige gunning zal plaats vinden op 25 mei 2020.
De definitieve gunning zal plaats vinden uiterlijk 6 juli 2020.

  Voorwaarden:

  • Een voorbehoud van financiering is gangbaar, maar een koper dient rekening te houden met inbreng van eigen middelen aangezien er op dit moment nog geen sprake is van een woonbestemming, informeer hiernaar bij uw geldverstrekker. Een voorbehoud van financiering kan maximaal lopen tot .
  • Vanaf de verkoperszijde geldt het voorbehoud van goedkeuring van de transactie door het college Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opsterland tot uiterlijk .
  • Verkoper zal niet instemmen met andere voorbehouden dan het voorbehoud van financiering. Een voorbehoud van verkoop eigen woning en/of bouwkundige keuring zal niet worden geaccepteerd. Onderzoek naar de staat kan plaats vinden op de open dagen.
  • Verkoper zal wel medewerking verlenen aan een bouwkundige keuring, echter dit dient (indien gewenst) plaats te vinden in opdracht van een belangstellende voorafgaand aan het uitbrengen van een bod.
  • De eigendomsoverdracht dient uiterlijk 29 juli 2020 plaats te vinden.

 
Omschrijving onroerende zaak:
Entree, hal met toiletruimten, 2 kleuterklaslokalen, zijentree met garderobe, personeelskamer, speellokaal, centrale ontmoetingsruimte met toiletgroepen, 3 klaslokalen, totaal ca 700 m².
 
Bijzonderheden:
De huidige bestemming is Maatschappelijke doeleinden. De gemeente Opsterland heeft aangegeven wel open te staan voor het wijzigen van de bestemming naar wonen of  woon/werk (lichte bedrijvigheid). Binnen de bepalingen van het bestemmingsplan liggen dan (bij wonen) ook mogelijkheden voor het slopen van het bestaande gebouw en bouwen van één woning. Afbraak van het bestaande gebouw en het bouwen van meerdere woningen bouwen wordt niet toegestaan. Indien u het huidige pand laat bestaan in de huidige vorm, dan zijn er in het bestemmingsplan geen mogelijkheden meer om nog meer bij of uit te bouwen.  Gezien de woonoppervlakte van ruim 700 m² is bij- of uitbouwen waarschijnlijk niet nodig en zijn uw wensen te realiseren binnen het bestaande gebouw.

Voor de link naar de huidige en mogelijke nieuwe bestemmingsplanbepalingen verwijzen we naar de website ruimtelijkeplannen.nl (de linkjes staan ook in de brochure). Tevens staat in de brochure een lijst met toegestane kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, welke van toepassing is bij de bestemming wonen.
 
Bij wijziging bestemming dient koper rekening te houden met extra kosten voor de planologische aanpassingen. Deze kosten zullen minimaal € 3000,– en maximaal € 5000,– (bij complexer plannen) bedragen. Dit is exclusief kosten van eventuele in te schakelen externe (advies/onderzoeks-)bureau’s, indien nodig voor uw plannen.
 
Uit een asbestinventarisatie is gebleken dat er asbesthoudende stoffen verwerkt zijn tijdens de bouw, hiervoor verwijzen we naar de samenvatting uit het inventarisatierapport. Zie brochure.
 
De overdrachtsbelasting op de koopsom is 6%.
 
De overdracht zal plaats vinden bij Rispens Notarissen te Gorredijk.
 
Verwarming: Oorspronkelijke oude ketel (buiten werking, nog wel aanwezig), voorste deel twee Nefit ketels (circa 2002), achterste deel Remeha ketel (circa 2015).

Kadastraal:
Kadastraal bekend als Gorredijk, sectie B, nummers 4258 (deels) en 4492 geheel, samen groot circa 39 are en 20 centiare (3920 m²). Het betreft volle eigendom. Uitmeting door het kadaster zal nog plaats vinden in opdracht en voor rekening van de gemeente Opsterland.
 
Gorredijk:
Gorredijk is een gezellig dorp aan de vaart (met sluis in de turfroute). Omringd door de prachtige Friese natuur. Het dorp heeft alle voorzieningen, zoals meerdere supermarkten, gezellige winkeltjes, grote sportaccommodatie en een groot aantal (sport)verenigingen en meerdere scholen (inclusief voortgezet). Gorredijk is prima bereikbaar door de prima busverbindingen en de ligging nabij de A7, maar wel buiten gehoorafstand.  
 
Gunning:
* Verkoper neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse de hoogste te zijn. Het kan namelijk gebeuren, dat als iemand iets lager biedt dan een ander, echter zonder ontbindende voorwaarden, terwijl de hogere bieder met ontbindende voorwaarde voor financiering biedt, dat op dat moment toch wordt gekozen voor degene die het iets lagere bod uitgebracht heeft. Ook andere ontbindende voorwaarden kunnen uw bod beïnvloedden. Ook de aanvaardingsdatum kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw bod. Tenslotte kan ook uw invulling van het plan/project van invloed zijn op het besluit van de gemeente inzake de definitieve gunning. De weging hiervan en de eindbeslissing ligt bij het college van B&W.