Omschrijving

Benodigd totaal budget voor realisatie nieuwbouw ca. € 700.000 a € 800.000 (afhankelijk wensen, oppervlakte, zelfwerkzaamheid en luxe).
 
HIER UW SCHUURWONING?

Let op! Dit betreft een bouwkavel. Het pand is NIET geschikt voor bezichtiging. Uiteraard kunt u ter plaatse de locatie, ligging en omgeving beoordelen. Uw vragen en reacties ontvangen we bij voorkeur per email. U ontvangt dan de volledige brochure en verkoopprocedure per mail.
 
Alle genoemde informatie en kenmerken, zoals o.a. vierkante meters woonoppervlakte, inhoud en indeling zijn puur indicatief qua mogelijkheden, Ze hebben nadrukkelijk géén betrekking op de momenteel aanwezige bebouwing.
 
Prachtige plek, aan de rand van bossen en weilanden van Beetsterzwaag. Gelegen buiten de bebouwde kom van Hemrik treft u deze kavel van 4230 m². Met weilanden en Staatsbosbeheer als ‘achterbuurman’ met o.a. het natuurgebied ‘de Poasen’. Prachtige fiets- en wandelmogelijkheden via de bossen en de natuur naar Beetsterzwaag en Olterterp. Verder mag ook het nabijgelegen riviertje Ouddiep / Koningsdiep niet onvermeld blijven. Men heeft hier nog een vrij uitzicht op de omliggende weilanden en de natuur. Het bestemmingsplan geeft ruime mogelijkheden voor het bouwen van een nieuwe woning met aan- en bijgebouwen.

De getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld en sfeerimpressie, beschikbaar gesteld door Studio JK Oosterwolde en BouwGorredijk. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.    

Het bestemmingsplan geeft mogelijkheden voor een vrijstaande woning met de volgende kenmerken:

Wonen al dan niet in combinatie met:
– aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat deze a. ondergeschikt zijn aan de woonfunctie; b. wordt uitgeoefend door een bewoner van de woning; en het hobbymatig houden van vee (waaronder paarden);

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
– als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
– het bestemmingsplan geeft mogelijkheden om op een andere plek op de kavel te bouwen (omgevingsvergunning is dan nodig!), met dien verstande dat de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde;
– de oppervlakte per hoofdgebouw mag niet meer dan 150 m² bedragen
– de goothoogte mag niet meer dan 4,5 m bedragen
– de bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen
– de dakhelling mag niet minder dan 30° bedragen, dan wel ten minste het bestaande aantal graden indien dit minder is.
 
 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

  • de gezamenlijke oppervlakte is (middels vrijstelling) ten hoogste 200 m²
  • bijgebouwen dienen binnen een afstand van 25 m van het hoofdgebouw te worden gesitueerd;

Alle bepalingen uit het bestemmingsplan zijn te vinden op de site van ruimtelijke plannen. https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0302/r_NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0302.html#_19_Wonen
 
Overige bijzonderheden:

  • er zijn leidingen voor gas, water en elektrisch aanwezig, maar de woning is niet meer aangesloten
  • er is een glasvezel aansluiting aanwezig
  • er is een rioolaansluiting aanwezig
  • voorheen werd het pand verwarmd middels gaskachels en kwam het warm water via een boiler, deze voorzieningen zijn niet meer aanwezig
  • overdracht kan indien gewenst op korte termijn