Mijn favorieten

NHG


GOED NIEUWS: De NHG grens blijft per 1 juli 2016 ongewijzigd!

Wat is NHG precies?
Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald. In ruil daarvoor betaalt u minder hypotheekrente. U kunt NHG krijgen als u een lening afsluit voor het kopen van een woning, maar ook als u al een eigen woning bezit en deze wilt verbouwen (kwaliteitsverbetering).

 

Voorwaarden NHG

 

U kunt een hypotheek met NHG aanvragen via uw geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of u aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter NHG) voldoet. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De maximale hypotheek inclusief kosten voor aankoop is € 245.000,--. Vanwege de bijkomende kosten betekent dit dat de koopsom maximaal € 231.132,-- mag bedragen, om in aanmerking te komen voor NHG. 
 • De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning moet blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut.
 • Bij nieuwbouw moet er een Keurmerk GarantieWoning of een goedgekeurde insolventieverzekering aanwezig zijn.

 

Kosten NHG

Voor NHG betaalt u een eenmalig bedrag. In 2015 is dit 1 % over het totale hypotheekbedrag. In ruil voor de NHG-zekerheid bieden geldverstrekkers een rentekorting op de hypotheek. Dit voordeel kan oplopen tot 0,7 % per jaar.
 

Restschuld en NHG

 

Als uw huis bij verkoop minder opbrengt dan de hoogte van uw hypotheekschuld op dat moment, dan heeft u een restschuld. Heeft u een hypotheek met NHG afgesloten? Dan vergoedt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen uw restschuld aan de geldverstrekker. Soms moet u deze alsnog terugbetalen, soms wordt de restschuld kwijtgescholden.

Voorwaarden voor het kwijtschelden van restschuld:

 • U kunt de hypotheeklasten niet meer opbrengen, door (echt)scheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of het overlijden van uw partner.
 • U bestrijdt betalingsachterstand door zoveel mogelijk uw hypotheeklasten te blijven betalen.
 • U heeft een inkomens- en vermogenstoets laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat u onvoldoende inkomen en/of vermogen heeft om zelf de hypotheeklasten te blijven betalen.
 • Uw woning is met toestemming van de geldverstrekker verkocht met behulp van een makelaar.
 • U heeft uw woning netjes bewoond.
 • U bent niet in staat om de ontstane restschuld uit eigen geld te betalen.

Lees meer over restschuld en NHG
Lees meer over restschuld bij verkopen van de woning
Lees meer over kwijtschelding bij einde relatie 

 

Restschuld meefinancieren onder NHG

 

Sinds 1 januari 2014 is het makkelijker geworden om te verhuizen met restschuld. Minister Blok (Wonen) heeft namelijk de regels voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zodanig aangepast, dat een restschuld van NHG-woningen nu mee te financieren is in een nieuwe hypotheek met NHG. Hiervoor gelden wel diverse voorwaarden:

 • De restschuld moet ontstaan zijn uit de verkoop van een woning die gefinancierd is met NHG.
 • De kosten voor de nieuwe woning (inclusief 6 % bijkomende kosten) én de restschuld moeten in totaal onder de actuele kostengrens van NHG blijven. Tot 1 juli 2015 ligt die grens op € 265.000. Daarna is de grens € 245.000.
 • Verder gelden de gebruikelijke acceptatiecriteria voor NHG-hypotheken. De lening mag dus niet te hoog zijn in verhouding tot het inkomen. En voor woningaankoop en bijkomende kosten mag in 2015 tot 103 procent van de marktwaarde worden geleend. Net zoals bij hypotheken zonder NHG het geval is, mag een eventuele restschuld daarbij buiten beschouwing blijven.
 • De eenmalige en fiscaal aftrekbare premie die woningeigenaren voor een NHG-hypotheek betalen, is 1 procent. In ruil daarvoor krijgt de klant een rentekorting. Die korting varieert per bank, maar is gemiddeld 0,5 tot 0,7 procentpunt.

Belangrijk is dat het meefinancieren van restschuld niet afdwingbaar is. Banken kunnen het dus nog steeds weigeren, maar niet meer omdat NHG het weigert. Duidelijk is wel dat banken in 2014 wat vaker toestemmen in het meefinancieren van een restschuld dan bijvoorbeeld in 2013. Het kan dus zinvol zijn om een vorig jaar afgewezen verzoek opnieuw in te dienen. Dat kan rechtstreeks bij de bank, maar ook bij het 10 februari 2014 geopende Informatiepunt restschulden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

 

 

Woonlastenfaciliteit

 

Als u door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of overlijden van uw partner tijdelijk uw hypotheek niet meer kunt betalen, geeft de woonlastenfaciliteit van NHG u extra tijd betalingsproblemen op te lossen en zo gedwongen verkoop te voorkomen. De woonlastenfaciliteit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening. Daarmee kunt u gedurende een aantal jaren een deel van de woonlasten betalen. Dat geeft u dan meer tijd om te voorkomen dat uw woning gedwongen moet worden verkocht.

Om voor de woonlastenfaciliteit in aanmerking te komen, neemt u contact op met uw geldverstrekker. Die bepaalt of en onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van de faciliteit.