Ga naar de inhoud

Met het invullen van onderstaand formulier geef je ons toestemming om deze informatie met aangeleverde foto kosteloos op onze website, in de krant én in de sociale media te delen.
Het verwerken van de gegevens kan even duren. Tevens kan het zijn dat er een maximum aantal zoekers gelijktijdig getoond wordt. Als de woonwens niet past bij ons kantoor of werkgebied dan ontvangt u persoonlijk bericht met (zoek)tips. Als verkopers reageren op uw oproep, zorgen wij dat er contact tussen partijen tot stand komt. Kosteloos.

Dit is een kosteloze nieuwe service van ons kantoor.
Zowel de zoekers, als de potentiële verkoper zijn beiden niet verplicht om via ons kantoor tot zaken te komen. Als er contact tot stand komt bestaat uiteraard wel de mogelijkheid om ons als makelaar in te schakelen voor de bemiddeling. Deze keuze dient altijd vooraf gemaakt te worden, zodat duidelijk is óf wij als makelaar betrokken worden en zo ja, voor welke partij (zoeker of verkoper) wij als makelaar optreden. We kunnen in geen enkel geval voor beide partijen gelijktijdig optreden.

Meer weten? Bel 0513-460101 of mail info@sierdmoll.nl

Appje sturen?