Ga naar de inhoud

Wat is verstandig? Nu kopen, of afwachten…. wat gaan de huizenprijzen doen? Gaan ze dalen, de meningen lopen uiteen. De oplossing is nu gevonden! Koop met een waardevast-garantie! Dan bent u nooit de dupe van waardedaling! Afwachten hoeft dus niet meer!

Koop met waardevast garantie!

Door de kredietcrisis zijn veel potentiële huizenkopers onzeker of dit wel het juiste moment is om een huis te kopen. Er wordt veel geschreven en gesproken in de media over de toekomstverwachtingen van de huizenprijzen. Niemand kan in de toekomst kijken, vandaar de meest wilde toekomstvoorspellingen over de huizenprijzen, het blijft dus gissen. Daar schiet u als woningzoekende niets mee op.

U kunt als potentiële koper drie dingen doen:
toch een woning kopen, want een woning is een lange termijn investering en uit het verleden blijkt een eigen woning op de lange termijn een bijzonder goede investering te zijn.
afwachten wat de huizenprijzen gaan doen en op een later tijdstip een huis kopen
of een bod doen op de woning van uw wensen, met waardevast garantie!

De waardevast-garantie werkt als volgt:

U doet een bod op de woning van uw wensen en geeft daarbij aan dat u het komende jaar niet geconfronteerd wilt worden met een waardedaling van meer dan (bijvoorbeeld) 5 %.
Indien de verkoper met uw bod en de waardevast-garantie akkoord gaat, wordt de woning overgedragen, maar blijft het door u bedongen percentage van de koopsom in depot bij de notaris. Indien de woningprijzen (te controleren bij het kadaster) gedurende de afgesproken periode wel dalen, krijgt u een uitkering uit het depot van de notaris. Stel dat de prijzen dalen met 3% dan krijgt u 3% uitgekeerd en de verkoper de resterende 2%.

Rekenvoorbeeld 1:

U koopt een woning voor de huidige waarde van € 250.000,– k.k. U spreekt met de verkoper een waardevast-garantie af van 5% en de duur van 1 jaar. Bij de eigendomsoverdracht blijft dan een bedrag van € 12.500,– in depot bij de notaris. Na een jaar worden de kadastercijfers gecontroleerd en blijkt bijvoorbeeld dat de huizenprijzen in uw regio met 3% gedaald zijn. U ontvangt € 7.500,– van de notaris. Verkoper ontvangt het restant uit het depot, in dit voorbeeld € 5.000,–. Achteraf bekeken heeft u dus eigenlijk het huis gekocht voor een koopsom van € 242.500,–.

Rekenvoorbeeld 2:

U koopt een woning voor de huidige waarde van € 250.000,– k.k. U spreekt met de verkoper een waardevast-garantie af van 10% voor de duur van 2 jaar. Bij de eigendomsoverdracht blijft dan een bedrag van € 25.000,– in depot bij de notaris. Na twee jaar worden de kadastercijfers gecontroleerd en blijkt dat de huizenprijzen in uw regio met 6 % gedaald zijn. U ontvangt dan € 15.000,– van de notaris. De verkoper ontvangt het restant uit het depot, in dit voorbeeld € 10.000,–. Achteraf bekeken heeft u dus eigenlijk zaken gedaan voor een koopsom van € 235.000,–.

Uiteraard dienen voor het sluiten van een dergelijke waardevast garantie afspraken gemaakt te worden tussen u, de verkoper, de geldverstrekkers en de notaris over:
· wie heeft recht op de rente over het depot bedrag
· voor wie komen de kosten van de notariële depotakte
· bent u verplicht het depotbedrag op uw hypotheek af te lossen
· kan de verkoper het huis wel hypotheekvrij leveren als er geld in depot blijft
· wat gebeurt er als u de woning binnen de afgesproken termijn doorverkoopt
· wat gebeurt er bij overlijden, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid etc.
· dit alles kunnen wij als NVM makelaar samen met Rispens Notarissen te Gorredijk prima voor u regelen en controleren!

© Robin Alexander Rispens, notaris te Gorredijk, 3 december 2008

Appje sturen?