Ga naar de inhoud

Nieuw huis op het oog maar huidige woning nog niet verkocht?

U  wilt een nieuwe woning kopen en heeft uw eigen huis nog niet verkocht. Dan loopt u het risico voor 2 huizen hypotheeklasten te hebben. Voor uw oude en nieuwe woning. Veel kopers durven daarom de stap naar een nieuw huis niet te zetten. Woonlasten Garantie lost dit probleem op. Koopt u met Woonlasten Garantie dan ontvangt u maandelijks een vast bedrag om uw dubbele lasten te betalen. Tijdens de onderhandelingen voor het nieuwe huis kunt u Woonlasten Garantie met de makelaar/verkoper/projectontwikkelaar afspreken. De projectontwikkelaar of de makelaar legt de Woonlasten Garantie vast in de koopovereenkomst. Bij de levering van het huis gaat het garantiebedrag in depot bij de notaris, ten laste van de verkoopopbrengst van de verkoper.Woonlasten Garantie zorgt ervoor dat u maandelijks het geld op uw rekening krijgt.

Waarom Overbruggingsgarantie?

Zolang de eigen woning nog niet is verkocht durven veel kopers de stap naar een nieuwe woning niet te zetten. Begrijpelijk, de lasten voor twee woningen zijn voor veel mensen moeilijk te dragen. Als de verkoop van de eigen woning langer duurt dan gedacht heeft dit grote financiële consequenties. Een situatie die op dát moment niet gemakkelijk meer op te lossen is.

Koopt u met Woonlasten Garantie dan heeft u dit risico voor een afgesproken periode (1 of 2 jaar) gedekt. Hierdoor koopt u nú uw nieuwe woning en bent u, in het geval van dubbele lasten, zeker van een maandelijkse financiële compensatie.

Het garantiebedrag staat vooraf vast

Met Woonlasten Garantie worden de dubbele woonlasten gecompenseerd op basis van een vast percentage. Namelijk 2,5% van de koopsom van de nieuwe woning. Het garantiebedrag staat dus vooraf vast: 2,5% voor 1 jaar, 5% voor 2 jaar. Zo weten koper en verkoper dus altijd vooraf waar zij aan toe zijn. Hoe dit financieel uitpakt voor de verkoper kunt u via de site berekenen. Klik hier voor een voorbeeldberekening.

Wat gebeurt er nadat u Woonlasten Garantie bent overeengekomen?
Nadat de koopovereenkomst door de koper en verkoper is getekend is het wachten op de overdracht van het huis (ook wel levering genoemd) De koper heeft in deze periode de tijd om de “oude” woning te verkopen. Is de “oude” woning voor de overdracht niet verkocht dan zal de Woonlasten Garantie in werking treden:

Het restantbedrag gaat terug naar de verkoper
Als de woning van de koper is verkocht binnen de garantietermijn gaat het restant van het depot terug naar de verkoper. Zo levert een snelle verkoop een extra voordeel voor de verkoper op.

Appje sturen?