Ga naar de inhoud

De belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld tot 3 februari 2023 om 16:00 uur een bod uit te brengen. Iedere kandidaat bepaalt zelf welk bedrag ze willen en kunnen bieden en onder welke condities, maar verkopers hebben aangegeven dat het maximum wat hun betreft op de vraagprijs ligt.

Afhankelijk van het aantal biedingen en de hoogte van die biedingen zijn er drie mogelijkheden in het vervolgtraject:

  1. Er zijn geen biedingen:  de woning blijft te koop staan
  2. Diverse biedingen, echter geen bod van de vraagprijs:
    Verkoper neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse de hoogste te zijn. Het kan namelijk gebeuren, dat als iemand iets lager biedt dan een ander, echter zonder ontbindende voorwaarden, terwijl de hogere bieder met ontbindende voorwaarde voor financiering biedt, dat op dat moment toch wordt gekozen voor degene die het iets lagere bod uitgebracht heeft. Ook de aanvaardingsdatum kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw bod.
  3. Er zijn 2 of meer gelijkwaardige ‘beste biedingen’
    Als verkoper van mening is dat er meerdere in zijn ogen gelijkwaardige bieders zijn, dan kan de motivatie van de bieder de doorslag geven. Is het na het beoordelen van de motivatie in de ogen van verkopers nog steeds gelijkwaardig, dan zal loting plaats vinden.

Let Op!
De verkopers behouden zich ten allen tijde het recht van gunning voor.

U kunt uw bod kenbaar maken na de bezichtiging door onderstaand digitaal formulier in te vullen en te versturen.

Appje sturen?