Ga naar de inhoud

Uitleg werkwijze biedingsronde(s) Sierd Moll Makelaars:

Waarom?

Daarom werken we soms met biedingsronde(s).

In het kort:

Uitgebreide uitleg:

Bij deze methode kunnen kopers na bezichtiging een uiterst bod uitbrengen tot aan de vraagprijs. Bieders ontvangen een ontvangstbevestiging van hun bod. De bieding is alleen zichtbaar voor ons als makelaar. Het bod is niet zichtbaar voor derden en ook niet direct voor de verkoper. De verkoper wordt alleen op de hoogte gebracht als daar aanleiding toe is. En uiteraard na het verstrijken van de deadline van de biedingsronde.

Bij meerdere bieders in de eerste biedingsronde die voor de verkoper (vrijwel) gelijkwaardig zijn kan de verkoper er voor kiezen om een 2e biedingsronde te organiseren. De betreffende bieders worden dan uitgenodigd om in een 2e ronde hun maximale bod uit te brengen. Dit kan in een tweede ronde wel boven de vraagprijs zijn, maar kan ook een herhaling van het bod uit de eerste ronde zijn. Bieders kunnen ook afhaken. Daarin is iedere bieder helemaal vrij. Iedere kandidaat bepaalt zelf welk bedrag ze willen en kunnen bieden en onder welke condities!

Afhankelijk van het aantal biedingen en de hoogte van die biedingen zijn er dan vervolgens twee mogelijkheden in het vervolgtraject:

Geen biedingen:
Het pand blijft daarna te koop aangeboden

Wel biedingen:
Verkoper neemt het maximum bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse de hoogste te zijn. Het kan namelijk gebeuren, dat als iemand lager biedt dan een ander, echter zonder ontbindende voorwaarden, terwijl de hogere bieder met ontbindende voorwaarde voor financiering biedt, dat op dat moment toch wordt gekozen voor degene die het lagere bod uitgebracht heeft. Ook de aanvaardingsdatum kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw bod. Indien er meerdere gelijkwaardige ‘beste biedingen’ zijn welke voor gunning in aanmerking komen, dan kan een loting bepalen wie de koper zal worden.

U kunt uw bod per biedingsronde kenbaar maken na de bezichtiging door in uw move dossier een bod uit te brengen.

De verkopers behouden zich altijd het recht van gunning voor.

Let Op!
Soms doet de volgende situatie zich voor:

Soms zijn er assertieve bieders die niet af willen wachten tot het einde van de eerste of tweede biedingsronde. Die proberen ‘in te breken’ in de betreffende biedingsronde, ze leggen dan een bod neer om de verkoper te overtuigen de bezichtigingen en de biedingsronde stil te leggen. Ze wagen dan dus een poging om de verkoper te overtuigen de biedingsronde stop te zetten en op voorhand met hun in zee te gaan. Dat zal altijd afhangen van de bieding (prijs-voorbehouden-datum) en omstandigheden. Als dit gebeurt én de verkoper stemt daar mee in, dan ontvangen alle andere kijkers bericht. De verkopers behouden zich om die reden altijd uitdrukkelijk het recht voor om de inschrijfprocedure in te trekken indien een gegadigde op voorhand een voor hun acceptabel voorstel doet.

Tips & Tricks ter voorbereiding op de biedingsronde(s):

Appje sturen?