Ga naar de inhoud

Wat is eigenlijk de Friese naam voor Gorredijk? Het antwoord hierop is duidelijk: De Gordyk. Toch klinkt de naam in de volksmond als Gerdyk of Gedyk. De naam dankt het dorp aan De Gordijcke, een “Iets westelijker dan het Heereveen ligt de Gordijcke, waar nog eenige halve wilden of holbewoners wonen”, zegt Jacob van Lennep hier in 1823 over.

Gorrevenen

De Gorrevenen lagen tussen Terwispel en het huidige Jubbega. Deze Gorrevenen werden in de zeventiende eeuw afgegraven door de Heren Compagnons.Voor het vervoer van turf was een kanaal nodig. In 1622 was dit er nog niet, maar in 1630 wordt het genoemd. Het doorgraven van de Hegedyk omstreeks 1631 wordt beschouwd als ‘beginpunt’ van de veenkolonie Gordyk. Er kwam dus een kanaal naar de Gorrevenen. Er kwam een eerste huis bij de Hooge wech, spoedig gevolgd door meerdere. Over het gat in de dijk kwam een hooghout, waar de turfscheepjes met gestreken mast onderdoor konden varen. In 1633 is sprake van: “Seeckere huijs, seuen roede lang en twee voet breet, staende te corteswagen bij de hoogewech en de Heerensloot”.

De Gerdyk?

In de Friese volksmond wordt Gorredijk uitgesproken als Gerdyk of Gedyk. De Friese spelling laat zien dat dit De Gordyk of Gordyk moet zijn.

Gerdykster?

In analogie op De Gordyk wordt dan ook een inwoner van Gorredijk een Gordykster genoemd. En dat wordt weer uitgesproken als Gerdykster.

Appje sturen?