Ga naar de inhoud

Veel kopers rekenen nog met veel te hoge bedragen (percentages) voor de kosten koper. Maar wat zijn nu de echte getallen en percentages waar je als koper rekening mee dient te houden? Het goede nieuws is dat het veel lager is dan vroeger waarbij kopers vaak (gemakshalve) rekenden met 10% aan bijkomende kosten. Hieronder laten we zien dat het totaal gemiddeld meestal op zo’n 2 tot 5% komt! Dat is goed nieuws.

De kosten koper zijn:
-Overdrachtsbelasting 2% over de koopsom bij woningen (eigen gebruik) en 10,4% bij alle niet-woningen/niet eigen gebruik en weilanden e.d.
Let op: kopers tot 35 jaar hebben eenmalig recht op het 0% tarief bij woningen tot een koopsom van € 510.000.
-Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering + kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte) + btw, circa 600 euro

Daarnaast krijg je als koper te maken met de kosten voor de financiering, dat zijn de kosten die mogelijk gemaakt moeten worden voor het afsluiten van een hypotheek:
– Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte + -kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte + btw, circa 600 euro
– taxatie kosten t.b.v. hypotheek, tussen 550 en 750 euro
– afsluitprovisie hypotheek, verschilt per bank/hypotheekadviseur en ligt meestal tussen 2.000 en 3.500 euro
Mogelijk komt daar nog één extra post bij, te weten:
– soms kan een koper NHG (Nationale Hypotheek Garantie) krijgen, dat kost 0,6% van de koopsom
(Mogelijk tot een prijs van € 435.000 klik hier voor de NHG normen). Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6% hoger, namelijk € 461.100.

Bij een koopsom (woning) van bijvoorbeeld € 300.000 kk komt het dan op basis van gemiddelden op het volgende neer:
Koopsom € 300.000.
€ 6.000 overdrachtsbelasting (2%) woning (of NUL indien vrijstelling geldt).
€ 2.545 aankoopmakelaar
€ 600 notaris en kadaster voor de levering
€ 600 notaris en kadaster voor de hypotheek
€ 750 taxatiekosten
€ 2.750 afsluitprovisie hypotheek
eventueel ca.  € 1.800 NHG bijdrage

Al met al komt dan het totaal op ca. € 315.045 (zonder NHG) tot ca. € 313.245 (met NHG).
Omgerekend dus tussen de ca. 4% (zonder NHG) en ca. 5% (met NHG).
Indien de vrijstelling geldt komt dat zelfs slechts op respectievelijk 2 a 3%.

Onder kosten koper / vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten voor de makelaar van verkoper. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van de woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Appje sturen?