Ga naar de inhoud

Inschrijfformulier voor [naam_object]

De belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld tot [deadline_inschrijving] een eenmalig maximaal bod uit te brengen. Iedere kandidaat mag zelf bepalen welk maximaal bod er uitgebracht wordt en onder welke voorbehouden.

Bij de term ‘inschrijving’ wordt soms, ten onrechte, gedacht dat er beslist boven de vraagprijs geboden ‘moet’ worden. Dat is een misvatting. Iedere kandidaat bepaalt zelf welk bedrag ze willen en kunnen bieden en onder welke condities!

Afhankelijk van het aantal biedingen en de hoogte van die biedingen zijn er twee  mogelijkheden in het vervolgtraject:

Geen biedingen:
Het pand blijft daarna te koop aangeboden

Wel biedingen:
Verkoper neemt het maximum bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse de hoogste te zijn. Het kan namelijk gebeuren, dat als iemand lager biedt dan een ander, echter zonder ontbindende voorwaarden, terwijl de hogere bieder met ontbindende voorwaarde voor financiering biedt, dat op dat moment toch wordt gekozen voor degene die het lagere bod uitgebracht heeft. Ook de aanvaardingsdatum kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw bod. Indien er meerdere gelijkwaardige ‘beste biedingen’ zijn welke voor gunning in aanmerking komen, dan kan een loting bepalen wie de koper zal worden.

De verkopers behouden zich het recht van gunning voor.

Let Op!
De verkopers behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de inschrijfprocedure in te trekken indien een gegadigde op voorhand een voor hun acceptabel voorstel doet.

U kunt uw maximum bod kenbaar maken na de bezichtiging door onderstaand digitaal formulier in te vullen en te versturen.

Appje sturen?