Ga naar de inhoud

Opsterland en omgeving is een prachtig landelijk gelegen gebied. Het is dan ook logisch dat senioren zo lang mogelijk van deze mooie omgeving willen blijven genieten. Bijkomend voordeel van het landelijk wonen is dat er bovengemiddeld veel woningen beschikken over de mogelijkheid van een mantelzorgwoning op eigen erf.

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is in principe bedoeld voor de zorgverlener (meestal familie). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis. Beide mogelijkheden zijn toegestaan. En is er een medische indicatie, dan is voor de mantelzorgwoning geen vergunning nodig. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen regels gelden voor de mantelzorgwoning. Het bouwbesluit is namelijk wel van toepassing.

Houdt de mantelzorg op? Dan mag de mantelzorgwoning niet langer gebruikt worden als woning. Afbreken hoeft niet, maar dan moeten bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderd worden.

Sommige ouderen willen zich graag goed voorbereiden op de toekomst. Ze willen de overstap naar een mantelzorgwoning alvast maken, maar hebben (nog) geen medische indicatie. Dan is de pre-mantelzorgwoning wellicht een oplossing. Hierin kunt u dus ook wonen als u nog geen zorg nodig heeft. Alleen is dit niet vergunning vrij. En gelden er aanvullende eisen. Het is dus wel noodzakelijk om vooraf goed te informeren naar de mogelijkheden en ook naar de juridische en fiscale consequenties.

Soms is de bouw van een zorgwoning niet nodig, bijvoorbeeld als de bestaande woning groot genoeg is om met twee gezinnen in te wonen. De beste oplossing zal altijd per situatie beoordeeld moeten worden. Maar er is meestal meer mogelijk dan gedacht.

Pre Mantelzorg?

Update: sinds 2023 is er de mogelijkheid van Pre Mantelzorg in Opsterland. De regelgeving hierover staat op deze pagina.

Appje sturen?