Ga naar de inhoud

Als meerdere belangstellenden een bod willen uitbrengen, hanteren we bijna altijd een vast systeem. Het is fijn als alle partijen op de hoogte zijn van deze afspraak. Hier wordt uitgelegd welke mogelijkheden een ’tweede belangstellende’ heeft. Als de makelaar van Makelaardij Sierd Moll in onderhandeling is over een woning en een tweede belangstellende heeft ook interesse in deze woning, dan heeft de tweede kijker verschillende mogelijkheden:

1. U doet niets en u zegt niets. Dan houdt de makelaar géén rekening met u. De onderhandeling met de eerste bieder gaat dan gewoon verder.

2. U geeft aan dat u wel serieuze belangstelling heeft maar dat u geen bod uitbrengt en dat u wacht op de uitslag van de onderhandelingen met de eerste bieder. De makelaar weet dan dat hij met nóg een belangstellende rekening kan houden. Als de onderhandeling met de eerste bieder niet naar wens verloopt, komt hij bij u terug.

3. U brengt een bod uit zoals u dat ook zou doen zonder een lopende onderhandeling. Dat bod is lager dan de vraagprijs. De makelaar neemt het bod voor kennisgeving aan. Hij onderhandelt niet met u. Hij gaat verder onderhandelen met de eerste bieder. Als uw bod hoger is dan het bod van de eerste bieder, dan gaat hij proberen met de eerste bieder boven uw bod te komen in de onderhandelingen. De makelaar is immers de belangenbehartiger van de verkoper! Lukt dat niet, dan kan de makelaar altijd nog met u onderhandelen. De meeste kandidaten die voor deze optie kiezen, laten in hun bod direct ‘het achterste van de tong zien’ om zodoende de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

4. U kunt de onderhandeling met de eerste bieder beïnvloeden door de vraagprijs te bieden. De eerste bieder heeft “de eerste rechten”, hoort van de makelaar dat de vraagprijs is geboden en kan nog kiezen om ook de vraagprijs te bieden. Dan wordt de eerste bieder de koper. Doet de eerste bieder dat niet en haakt deze af, dan bent u koper voor de vraagprijs.

5. U biedt boven de vraagprijs (ook al is het b.v.  € 100,- erboven!). De makelaar meldt dan het volgende aan de eerste bieder: “Een tweede bieder heeft boven de vraagprijs geboden. U bent de eerste bieder en heeft daarom nog een kans. U kunt nog één keer een bod boven de vraagprijs uitbrengen“. Biedt de eerste bieder dan ook boven de vraagprijs, dan overlegt de makelaar met zijn opdrachtgever/verkoper welke bieder de beste prijs biedt met de best passende voorwaarden. De verkoper kiest de beste bieder en gaat daar mee in zee. Er wordt niet meer opnieuw onderhandeld!

Belangrijk:
– Het gaat niet altijd alleen om de (hoogste) prijs. Soms is een lager bod meer interessant dan een hoger bod als bijvoorbeeld geen voorbehoud wordt gemaakt voor de financiering. Dan is immers na het tekenen van de NVM akte de koop definitief. Of als de aanvaardingsdatum van de eerste bieder beter past bij de wensen van de verkoper kan dat onze opdrachtgever bijvoorbeeld kosten besparen.

– Er bestaan altijd uitzonderingen op de regel. Strikt juridisch en formeel is er pas sprake van een koopovereenkomst als er een door beide partijen getekende koopovereenkomst ligt. Zolang dat niet het geval is, is er formeel geen sprake van een koop (mondelinge overeenkomst bestaat niet bij een particuliere woning). Wij zullen ons uiterste best doen om hier zorgvuldig mee om te gaan, maar zijn afhankelijk van het standpunt van onze opdrachtgever/verkoper als een dergelijke situatie zich voordoet waarbij de verkoper in de verleiding gebracht wordt om alsnog met een andere partij in zee te gaan. We zijn in ieder geval verplicht om dit in een dergelijke situatie met de verkoper te bespreken. De eindbeslissing ligt altijd bij de opdrachtgever.

– In uitzonderlijke situaties kan de verkoper er (zelfs in later stadium) voor kiezen om een inschrijfprocedure te hanteren. Dat is bijvoorbeeld gebruikelijk als er veel belangstelling is en/of verwacht wordt. De makelaar zal u daar tijdig van op de hoogte brengen als dit aan de orde is en ook de inschrijfprocedure uitleggen. Die procedure kan per situatie verschillen.


Het is voor belangstellenden soms best lastig in dit soort situaties om de juiste keuzes te maken.
U kunt er voor kiezen om u te laten bijstaan door uw eigen (aankoop)makelaar.

Appje sturen?