Ga naar de inhoud

Procedure uitleg Skoalplein 23 Langezwaag,  Vraagprijs € 179.500,– k.k.

De belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om tot vrijdag 23 oktober 2020 om 12.00 uur een bod uit te brengen op het pand met een minimum van de vraagprijs.

Afhankelijk van het aantal biedingen en de hoogte van die biedingen zijn er twee  mogelijkheden in het vervolgtraject:

  1. Geen biedingen:
    het pand blijft te koop staan
  2. Wel biedingen:
    Verkoper neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse de hoogste te zijn. Het kan namelijk gebeuren, dat als iemand lager biedt dan een ander, echter zonder ontbindende voorwaarden, terwijl de hogere bieder met ontbindende voorwaarde voor financiering biedt, dat op dat moment toch wordt gekozen voor degene die het lagere bod uitgebracht heeft. Ook de aanvaardingsdatum kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw bod. Indien er meerdere gelijkwaardige ‘beste biedingen’ zijn welke voor gunning in aanmerking komen, dan kan een loting bepalen wie de koper zal worden.

U kunt uw bod kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

De verkopers behouden zich het recht van gunning voor.

Biedingen dienen in euro’s plaats te vinden. Biedingen mogen niet gerelateerd zijn aan biedingen van andere kandidaten, zoals bijvoorbeeld: ‘ons bod is € 1,– meer dan de hoogste bieder, doch met een maximum van x euro’. Dergelijke biedingen worden buiten beschouwing gelaten in de procedure.

In verband met de wettelijke bedenktijd zullen andere biedingen pas openbaar gemaakt worden na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd.

Appje sturen?