Ga naar de inhoud

Op deze pagina volgt een uitleg over de mogelijkheden om een financiering te krijgen voor een deel van de koopsom.

In de praktijk blijkt dat veel geldverstrekkers geen aanbod willen doen in verband met het feit dat er sprake is van erfpacht en omdat de hoofdbestemming recreatie is. Dit ondanks het feit dat er geen sprake is van commerciële erfpacht en ondanks het feit dat de gemeente in het bestemmingsplan heeft gezet dat er permanent gewoond mag worden.

[HIER VOLGT DE INFO NOG OVER WAT WEL MOGELIJK IS]

• De niet commerciële erfpacht is ondergebracht in een coöperatieve vereniging die geen winstoogmerk heeft

• De erfpacht kan slechts eens in de vijf jaar verhoogd worden, maximaal gelijk aan het prijsindexcijfer van het gezinsinkomen te publiceren door het Centraal Bureau van de Statistiek te Den Haag

• De bestemming is ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ maar permanente bewoning is toegestaan

• De grond is uitgegeven in erfpacht, tegen een jaarlijkse vergoeding (canon) van € 215,-. Daarnaast is jaarlijks eenzelfde bedrag verschuldigd voor onderhoud aan de groenvoorzieningen, riool e.d.

• Neem voorafgaand aan een bezichtiging contact op met je hypotheek tussenpersoon over de bestemming en de genoemde erfpachtsvoorwaarden. Sommige geldverstrekkers hanteren strengere eisen. Inbreng eigen middelen is vereist.

Het erfpachtsrecht is uitgegeven in 1975, en de voorwaarden ervan zijn in 2020 op een aantal onderdelen aangepast om te voldoen aan de ‘Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten’.

Indien de bank uitsluitend kijkt naar de datum van oorspronkelijke uitgifte dan zal een ‘notariële opinie’ nodig zijn. Als de bank de inhoud van de voorwaarden (2020) als uitgangspunt neemt zou dat niet hoeven, omdat de wijzigingen (2020) juist financierbaarheid naar de toekomst mogelijk willen maken.

Omdat er door belangstellenden vragen gesteld worden over de overdrachtsbelasting verwijzen we naar onderstaande aanvullende informatie:

Als een koper verklaart de woning (geldt óók voor recreatiewoningen) zélf voor langere termijn te gaan bewonen dan geldt het verlaagde tarief van 2%. Kopers (voor eigen gebruik) tussen 18 en 35 jaar kunnen zelfs éénmalig vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting. De ‘zelf bewoning’ moet de koper t.z.t. verklaren  bij de notaris bij het passeren van de notariële leveringsakte van de woning. Als het niet voor eigen bewoning is dan geldt het tarief van 10,4%.

Appje sturen?