Verkoop bij inschrijving

Tips & Tricks:

 • bel je hypotheekadviseur voordat je een bod vaststelt (ga niet gokken)
 • gebruik geen exact afgerond bedrag als bod
 • ga niet boven je eigen grenzen
 • hou rekening met de kosten koper, onderhoud en je eigen woonwensen
 • maak voorbehouden als dat nodig is (financiering, taxatie, verkoop eigen woning, bouwkundige keuring)
 • maak géén voorbehouden als dat niet nodig is (dat kan je bod veel sterker maken)
 • geef aan of je enigszins flexibel kunt zijn met de datum van aanvaarding (binnen bepaalde data grenzen)
 • laat je niet gek maken
 • schrijf een korte toelichting waarom een verkoper voor jou(w bod) zou moeten kiezen
 • schakel bij twijfel een deskundige in (aankoopmakelaar/taxateur)
 • nog een huis te verkopen? Lees de blog over ‘eerst kopen of eerst verkopen

Soms is er veel animo voor een woning. Bij meerdere serieuze gegadigden komt het steeds vaker voor dat er een inschrijving georganiseerd wordt.
Dat kan op verschillende manieren. Wij werken met twee methodes, de keuze daartussen wordt door onze opdrachtgever gemaakt:

 1. Traditionele inschrijving. Kandidaten kunnen éénmalig een bod uitbrengen en hun condities aangeven. Na de sluitingsdatum/tijd kiest onze opdrachtgever (na advies van ons) de meest geschikte kandidaat. De verkoper is overigens niet verplicht om tot gunning over te gaan.  Bij dit systeem is het voor kandidaten niet inzichtelijk wat de biedingen van andere kandidaten zijn. Op de manier worden ze uitgedaagd om in één keer hun uiterste (maximale) prijs aan te geven.
 2. NVM Online Bieden: een transparant en volledig digitaal systeem waarbij de kandidaten van elkaar (anoniem) kunnen zien wat er geboden wordt. Ze kunnen dan in stappen werken naar een uiterste (maximale) bieding. Dat kan zelfs door een automatische verhoging in te stellen tot een vooraf vastgesteld maximum. Dan hoef je als kandidaat niet urenlang achter de computer mee te kijken.  Voor de meest gestelde vragen over NVM Online Bieden klik hier!

Het is niet op voorhand aan te geven welk systeem beter werkt. Dat kan per keer verschillen. De keuze tussen de twee methodes wordt meestal gevoelsmatig gemaakt door de opdrachtgever. Wat past het beste bij je en wat zou je zelf bij voorkeur hebben…. Uiteraard adviseren wij per woning en verkoopmoment de best passende methode.

Welke van de twee methodes ook toegepast wordt, het is altijd zo dat de verkoper mag beslissen met welke kandidaat een overeenkomst gesloten gaat worden.  We adviseren als makelaar onze opdrachtgevers om niet alleen naar de geboden prijs te kijken, maar ook naar de eventuele ontbindende voorwaarden, datum van overdracht, roerende zaken en overige zekerheden. Door onze ervaring en manier van werken kunnen we goed filteren tussen de kandidaten.