Ga naar de inhoud

Tips & Tricks:

Soms is er veel animo voor een woning. Bij meerdere serieuze gegadigden komt het steeds vaker voor dat er een inschrijving georganiseerd wordt.

Inschrijvingen:

Er zijn diverse inschrijfmethodes. Met verschillende voor- en nadelen. Op voorhand is lastig te zeggen welke methode de beste is. Als makelaar van de verkoper is het onze taak om een zo optimaal mogelijk eindresultaat te bereiken voor onze opdrachtgever. Daar worden we tenslotte voor ingehuurd. Maar uiteraard wel binnen de regels. Verder zullen we vooraf altijd helder communiceren om teleurstellingen te voorkomen.

Voor alle methodes geldt dat de eindbeslissing altijd bij verkoper ligt voor wat betreft het al dan niet accepteren van een bod. De verkoper zal daarbij alle factoren van een bod meewegen, waarbij het belangrijk is om te beseffen dat een bod bestaat uit een bedrag in combinatie met een gewenste datum van overdracht en indien nodig in combinatie met ontbindende voorwaarden. Alle 3 factoren (prijs-datum-voorbehouden) wegen mee! Zelfs de gunfactor kan een rol spelen in de beslissing van de verkoper.

Als verkoper kun je bij ons kiezen uit 2 hoofdmethodes (gesloten of transparant). Binnen deze twee hoofdmethodes zijn nog enkele varianten, waardoor er uiteindelijk 6 methodes zijn. Belangrijk om te weten: als NVM makelaar maken wij normaliter geen biedingen van bieders bekend bij andere bieders. Bij de transparante methodes zitten echter wel methodes die openbare biedingen met zich meebrengen.

Hieronder per systeem een uitleg met enkele voor- en nadelen:

 1. Gesloten inschrijving via het formulier op de website van Sierd Moll Makelaars:
  Bij deze methode kunnen kopers na bezichtiging een éénmalig en uiterst bod uitbrengen. Bieders ontvangen een ontvangstbevestiging van hun bod. De bieding is alleen zichtbaar voor ons als makelaar. Het bod is niet zichtbaar voor derden en ook niet direct voor de verkoper. De verkoper wordt alleen op de hoogte gebracht als daar aanleiding toe is. En uiteraard na het verstrijken van de inschrijftermijn. Deze methode heeft een belangrijke extra optie voor bieders: er zijn namelijk assertieve bieders die niet (meer) mee willen doen aan inschrijfprocedure. Ze kunnen via een optie in het digitale formulier een poging wagen om de verkoper te overtuigen de procedure in te trekken en op voorhand met hun in zee te gaan. Dat zal altijd afhangen van de bieding (prijs-voorbehouden-datum) en omstandigheden.
 2. Gesloten inschrijving via Move.nl:
  Hetzelfde systeem als punt 1, maar dan zonder de mogelijkheid voor bieders om de procedure stop te zetten, althans niet zichtbaar. Daardoor minder transparant.
 3. Gesloten inschrijving via NVM Online bieden Inschrijving:
  Hetzelfde systeem als punt 2, maar dan via een ander platform.
 4. Gesloten inschrijving via NVM Online Bieden BiedSafe:
  Hetzelfde systeem als 3, maar met als verschil dat de biedingen niet zichtbaar zijn voor de makelaar (en dus ook niet voor de verkoper). Biedingen worden pas zichtbaar voor de makelaar en de verkoper na afloop van de inschrijftermijn. Op de openbare website is alleen een teller zichtbaar, die het aantal biedingen weergeeft.
 5. Transparant inschrijving via NVM Online Bieden Open:
  Een transparant en volledig digitaal systeem waarbij de kandidaten van elkaar (anoniem) kunnen zien wat er geboden wordt. Ze kunnen dan in stappen werken naar een uiterste (maximale) bieding. Dat kan zelfs door een automatische verhoging in te stellen tot een vooraf vastgesteld maximum. Als er in de laatste minuut voor de sluiting van de inschrijftermijn nog geboden wordt verlengd het systeem automatisch met 2 minuten. Net zolang er twee minuten lang geen nieuw bod meer uitgebracht wordt. Dit systeem geeft volledige transparantie, niet alleen richting makelaar, verkoper en bieder, maar ook richting derden. Iedereen kan online meekijken. De biedingen komen zichtbaar onder elkaar in een zogenaamde biedladder. Voor een overzicht naar de meestgestelde vragen over NVM Online Bieden, klik hier.
 6. Transparant inschrijving via NVM Online Bieden Half Open (‘gesloten biedladder’) :
  Hetzelfde systeem als bij punt 5, maar dan uitsluitend zichtbaar voor makelaar, verkoper en bieders. Niet voor derden. De biedladder is dus alleen zichtbaar voor (potentiële) bieders.

Hieronder in schema:

Het meest gekozen systeem onder verkopers is tot nu toe het gesloten systeem.

Welke van de twee methodes ook toegepast wordt, het is altijd zo dat de verkoper mag beslissen met welke kandidaat een overeenkomst gesloten gaat worden.  We adviseren als makelaar onze opdrachtgevers om niet alleen naar de geboden prijs te kijken, maar ook naar de eventuele ontbindende voorwaarden, datum van overdracht, roerende zaken en overige zekerheden. Door onze ervaring en manier van werken kunnen we goed filteren tussen de kandidaten.

Appje sturen?