Ga naar de inhoud

Werkwijze bij het aanbieden van huurwoningen ter voorkoming van woondiscriminatie

In het kader van de Wet goed verhuurderschap dienen wij als [*verhuurder/verhuurbemiddelaar] bij het aanbieden van huurwoningen te beschikken over een werkwijze die gericht is op het voorkomen van woondiscriminatie. Hieronder omschrijven wij de werkwijze van ons kantoor.

Verbod tot discriminatie

Als wij een huurder kiezen, maken wij geen onderscheid op basis van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. Zie voor meer informatie onderstaande link:

Wat zijn de regels tegen discriminatie op de woningmarkt? | Rijksoverheid.nl

Wat wij vragen aan gegevens

Wat wij kunnen opvragen van de kandidaten is de naam, adres, woonplaats, e-mailadres, legitimatiebewijs, samenstelling van het gezin, hoogte van het inkomen (met bewijsstukken), de hoogte van de huurprijs van de huidige huurwoning van de kandidaat en/of een verhuurdersverklaring.

Wij vragen bovengenoemde gegevens op om deze te gebruiken voor de selectieprocedure. Omwille van de privacy vragen wij deze gegevens pas op nadat de woning is bezichtigd en de selectieprocedure wordt aangevangen.

Onze selectieprocedure

Wij hanteren een heldere en transparante selectieprocedure en maken gebruik van objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte. Hieronder kunt u nalezen hoe wij de selectieprocedure vormgeven.

Bij de openbare aanbieding van de woning kunt u bij interesse reageren via de op onze website aangegeven wijze. Daarna ontvangt u bericht over het vervolg. Verderop in de selectieprocedure zullen wij uw gegevens opvragen en deze toetsen. Hierbij hanteren wij de onderstaande selectiecriteria.

De selectiecriteria

Er wordt gekeken naar de volgende punten:
– hoogte inkomen
– zekerheid inkomen
– wel of geen huisdieren
– wel of geen rokers
– welke duur is minimaal gewenst
– welke startdatum is gewenst

In overleg met onze opdrachtgever kiezen we op basis van de criteria de voor onze opdrachtgever meest geschikte kandidaat.

Hoogste bruto inkomen*: bij gelijkwaardigheid op basis van bovenstaande criteria (m.u.v. inkomen) selecteren wij de eerste vijf kandidaten (of minder bij een kleiner aantal aanmeldingen) die zich bij ons aanmelden. Deze kandidaten mogen de woning bezichtigen. Indien er na de bezichtiging meerdere kandidaten de woning willen huren krijgt de huurder die het hoogste bruto-inkomen heeft de woning toegewezen.

Toewijzing en huurovereenkomst

Als u de woning wordt toegewezen op basis van de geldende selectiecriteria, dan laten wij u dit uiteraard weten. U krijgt dan een huurovereenkomst aangeboden.  

Afwijzingen

Als een kandidaat wordt afgewezen maken wij dit kenbaar aan de kandidaat. Tevens zullen wij motiveren waarom de keuze voor de gekozen kandidaat is gemaakt.

De getroffen maatregelen ter voorkoming van woondiscriminatie

Ons hele kantoor is bekend met deze werkwijze. Onze verhuurmedewerkers zijn geïnformeerd  over de werkwijze en worden hierbij begeleid, zoals bijvoorbeeld door het volgen van relevante cursussen en opleidingen ter voorkoming van woondiscriminatie. Wilt u als kandidaat-huurder meer informatie lezen over het voorkomen van woondiscriminatie? Zie onderstaande links:

Wat zijn de regels tegen discriminatie op de woningmarkt? | Rijksoverheid.nl

Toolkit campagne discriminatie op de woningmarkt | Publicatie | Home | Volkshuisvesting Nederland

Aanpassing werkwijze

Mocht de ervaring daartoe aanleiding geven, dan zal onze werkwijze in het kader van voortschrijdend inzicht worden aangepast.

Appje sturen?