Ga naar de inhoud

Bedrijfsbestemmingen met bedrijfswoning:

Uit ervaring is gebleken dat de financiering van wonen/werken locaties (bijvoorbeeld Tolbaas/Tolhusleane/Kalkovens Gorredijk) anders verloopt dan particuliere financieringen. De hoofdbestemming is dan bedrijfsdoeleinden met een bedrijfswoning toegestaan. Grofweg is de verdeling van de koopsom/waarde vaak 2/3e woning en 1/3e zakelijk (voor zowel de bank als de overdrachtsbelasting).

Als extra service hebben we voor alle kandidaten navraag gedaan bij één van de grootste financiers op dit gebied, de Rabobank. Wellicht helpt onderstaande informatie u enigszins in het vervolgtraject. Er zijn weinig banken die wonen/werken locaties financieren en de verwachting is dat de verstrekkingsnormen vergelijkbaar zijn. U kunt dit uiteraard door uw eigen financiële adviseur laten controleren. Tip: geef daarbij onderstaande informatie door aan uw eigen adviseur.


Bron: Rabobank Heerenveen (23 maart 2021)

Onderstaand de kaders aangaande bedrijfswoningen. Met bedrijfswoningen bedoelen we de (evt. agrarische) bedrijfswoning met naast de bestemming wonen ook een zakelijke bestemming. Als bijbehorende gebouwen volledig privé gebruikt worden, dan is een particuliere lening op het geheel mogelijk. Wordt een deel zakelijk gebruikt? Dan volgt een combi-verstrekking met een zakelijke lening. In dat geval wordt voor de verstrekking van het particuliere deel alleen de waarde van het particulier gebruikte gedeelte gebruikt.

Voor de panden aan de Tolbaas zal het haast altijd om een gecombineerde aanvraag gaan. Stel: pand is € 550.000,- waard (particulier deel € 366.500,- en zakelijk deel € 183.500,-). Dan mogen we particulier € 293.200,- (80% van € 366.500,-) verstrekken. Het restant zal  gefinancierd moeten worden met eigen middelen (of overwaarde eigen woning) en/of een zakelijke lening. Vaak zal het een combinatie van beiden zijn. Voor de beoordeling van een zakelijke lening spelen weer hele andere criteria een rol dan bij een particuliere lening. Een volledig financiering van het zakelijke deel (of zelfs nog meer) is niet per definitie uitgesloten. Maar dat blijft altijd maatwerk. Bij een zakelijke financiering is de rente vaak aanzienlijk hoger dan bij particuliere financiering. Vraag hiervoor het tarief bij je eigen bank/tussenpersoon. Daarnaast kan het zijn dat een zakelijke financiering in 20 jaar afgelost moet worden (lineair), ook dat kan dus, zeker in de beginjaren) een hogere maandlast opleveren.


Naast bovenstaande informatie is het goed om te weten dat voor het woongedeelte de overdrachtsbelasting 2% bedraagt *, voor het zakelijke deel geldt 10,4% overdrachtsbelasting.
* kopers (voor eigen gebruik) tussen 18 en 35 jaar kunnen eenmalig vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting voor wat betreft het woongedeelte (maximale koopsom wonen € 440.000).

Detailhandel valt overigens niet zonder meer onder de bedrijfsbestemming. Soms is kleinschalige detailhandel toegestaan, met name als de detailhandel sterk ondergeschikt is aan de bedrijfsmatige activiteiten en als het ter plaatse vervaardigde producten betreft stijgt de kans op toestemming van de gemeente m.b.t. detailhandel.

Appje sturen?