Woonwens Dialoog: Uw mening in de top 5?

Uw mening over de woningmarkt in de top 5?

De woningmarkt staat onder druk. Voor ons reden om te onderzoeken of dingen ook anders kunnen. Om die reden benaderen we al onze relaties voor een online WoonwensDialoog.

De WoonwensDialoog is een onderzoeksvorm waarbij we niet alleen uw mening vragen maar u ook vragen om de mening van andere deelnemers te waarderen.
Volledig anoniem uiteraard. Op dezelfde manier wordt ook uw mening gewaardeerd door anderen. De best gewaardeerde meningen koppelen we terug naar de deelnemers. Dus wie weet komt uw mening in de top 5.

De Dialoog bestaat uit twee ronden, In de 1e ronden geven deelnemers hun mening. Na twee weken ontvangt u automatisch een uitnodiging voor de 2e ronde met selectie van antwoorden van andere consumenten. In de 2e ronde kunt u uw mening uit de eerste ronde nog herzien.

We vinden het leuk als u mee wilt doen en wie weet levert u een bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt.

Klik hier om uw mening te geven!