Ga naar de inhoud

Je kunt bij iedere makelaar vrijwel dezelfde diensten verwachten; begeleiding bij koop, verkoop (en soms ook taxatie).
Het verschil zit natuurlijk in de uitvoering en de ervaring. Omdat wij vol vertrouwen zijn over onze kwaliteit durven wij het aan om onze diensten aan te bieden met tevredenheidsgarantie en ook op basis van No Cure No Pay.

Tevredenheidsgarantie: belofte maakt schuld. Omdat wij veel beloven, willen we daar ook garant voor staan. Vandaar dat we zeggen: Niet tevreden? Geen nota!
No Cure No Pay: u betaalt alleen bij een succesvolle verkoop (overdracht bij de notaris).

Meer weten over onze tarieven? Klik hier.

Makelaars leveren diensten, dat mogen ze uiteraard per transactie maar voor één partij doen. De koper óf de verkoper. Hou daar rekening mee in een gesprek of onderhandeling. Voelt het niet goed, schakel dan zelf je eigen makelaar in om je belangen te laten behartigen.  Om onze onafhankelijkheid te waarborden hebben we besloten beperkt taxaties te doen. Uitsluitend als er geen enkele sprake van belangenverstrengeling kan spelen. Ons kantoor is namelijk écht specialist in aan- en verkoop van woningen en dat krijgt altijd voorrang!

Appje sturen?