Als ik gebruik maak van de financieringsvoorwaarde, moet ik dan een boete betalen?

Nee, mits u binnen de afgesproken termijn blijft waarbinnen ontbinding van de overeenkomst mogelijk is, bent u geen boete verschuldigd. Als u gebruik wilt maken van een ontbindende voorwaarde dient u dit echter goed gedocumenteerd te doen, anders loopt u het risico dat de verkoper niet akkoord hoeft te gaan met de ontbinding. Een boete is verschuldigd als u de overeenkomst niet naleeft, dat geldt overigens ook voor de verkoper.

Antwoord niet kunnen vinden?

Neem contact op! 0513 46 01 01