Ga naar de inhoud

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken.  Deze waarde wordt o.a. gebruikt voor de jaarlijkse onroerende zaak belasting.

Helaas zegt de WOZ-waarde meestal te weinig over de werkelijke waarde.

De WOZ waarde wordt meestal vastgesteld zonder een kijkje in de woning. Het is een zogenaamde modelmatige taxatie. Dat wil zeggen dat de waarde op basis van een aantal kenmerken vastgesteld wordt. Dat zijn o.a. postcode, woonoppervlakte, perceeloppervlakte, type woning, bouwjaar, verkoopcijfers kadaster e.d.  Daarmee komt de WOZ waarde soms best goed in de buurt van de werkelijkheid. Maar nog te vaak wijkt het enorm af. De staat van onderhoud, de mate van luxe, verbeteringen, afwerking en omgeving komt niet goed tot zijn recht bij de WOZ.

Daarnaast is het zo dat de WOZ een peildatum heeft van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar. De WOZ waarde is dus altijd minimaal 1 jaar oud.
Stel je bent benieuwd naar de werkelijke waarde van je huis in november 2019. Op dat moment kijk je naar de WOZ waarde, en die is dan van 1 januari 2018. Dat is dus al bijna twee jaar verschil. Op basis daarvan kun je eigenlijk geen verkoop- of aankoopbeslissing nemen, dat mag duidelijk zijn.

Appje sturen?