Ga naar de inhoud

Luxwoude:
Dit dorp is gelegen in een prachtig landelijk gebied waar je heerlijk kunt wonen. Prima bereikbaar door de ligging nabij de A7. De voorzieningen van Gorredijk en Heerenveen zijn dichtbij. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven met een dorpshuis en een basisschool. In het nabij gelegen Langezwaag is tevens een prachtig sportcomplex aanwezig. Uiteraard ontbreekt ook het traditionele dorpsfeest niet.

Luxwoude was lange tijd het kleinste dorp van de grietenij Opsterland. Het dorp telde slechts tien stemhebbende zaten. In 1749 woonden er nog maar drie gezinnen. Aan het eind van de achttiende eeuw nam het aantal bewoners toe ten gevolge van de turfwinning.

In 1315 lag er in Lukeswalde, zoals het toen werd genoemd, een kapel of kerk. Deze is later verdwenen. In elk geval in de zeventiende en achttiende eeuw ging de bevolking van Luxwoude ter kerke in het buurdorp Gersloot in de grietenij Aengwirden.

Partners

We zijn trots op onze samenwerking met en aansluiting bij:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze nieuwsbrief!
Appje sturen?