Ga naar de inhoud

Wat betekent WOZ waarde? WOZ is een afkorting dat staat voor: Wet waardering onroerende zaken. Deze waarde wordt o.a. gebruikt voor de jaarlijkse onroerende zaak belasting.

 

Wat is Woz?

De WOZ waarde wordt meestal vastgesteld zonder een kijkje in de woning. Het is een zogenaamde modelmatige taxatie. Dat wil zeggen dat de waarde op basis van een aantal kenmerken vastgesteld wordt.

Hoe werkt Woz?

Dat zijn o.a. postcode, woonoppervlakte, perceeloppervlakte, type woning, bouwjaar, verkoopcijfers kadaster e.d.  Daarmee komt de WOZ waarde soms best goed in de buurt van de werkelijkheid. Maar nog te vaak wijkt het enorm af. De staat van onderhoud, de mate van luxe, afwerking en omgeving komt niet goed tot zijn recht bij de WOZ.

Waar kan je de Woz vinden?

Daarnaast is het zo dat de WOZ een peildatum heeft van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar. De WOZ waarde is dus altijd minimaal 1 jaar oud.
Stel je bent benieuwd naar de werkelijke waarde van je huis in november 2018. Op dat moment kijk je naar de WOZ waarde, en die is dan van 1 januari 2017. Dat is dus al bijna twee jaar verschil. Op basis daarvan kun je eigenlijk geen verkoop- of aankoopbeslissing nemen, dat mag duidelijk zijn.

Appje sturen?