Ga naar de inhoud
Bedenktijd

Het kopen van een huis is tegenwoordig een enorme uitdaging. Sommige verkopers geven in deze overspannen markt de koper maar weinig tijd om na te denken. Maar ja, je wilt zo graag. Je hebt al een paar keer een huis net gemist. De volgende is voor jou, dat is zeker.

Je gaat er meer dan 100% voor. In je enthousiasme doe je een idioot hoog bod. De spanning loopt hoog op, want aan de ene kant wil je graag koper worden, aan de andere kant twijfel je enorm of je niet te ver gegaan bent. Het is dan als koper wel lekker dat je nog drie dagen bedenktijd hebt. In de praktijk is dit nog langer, omdat de bedenktijd pas start na het tekenen van de koopakte en de bedenktijd mag niet in een weekend eindigen. Overigens heeft de verkoper ook bedenktijd, maar dan tot het moment van ondertekenen van de koopakte.

Een mondelinge koop van een huis is namelijk niet rechtsgeldig. Er is pas sprake van een koopovereenkomst als zowel koper als verkoper een koopakte getekend hebben. Na de ondertekening kan de verkoper niet meer ontbinden, tenzij dat nadrukkelijk anders is afgesproken. De koper kan zich na ondertekening nog drie dagen bedenken. In deze overspannen markt is dat misschien wel een fijne gedachte.

Deze wet, die sinds 2003 al van kracht is, komt nu meer dan ooit tot z’n recht. Mocht je er gebruik van maken, doe het dan wel schriftelijk. Onze wetgever heeft dat, vreemd genoeg, niet in de wet opgenomen, anders is het niet aantoonbaar. Het is natuurlijk veel beter om vóór het kopen heel goed na te denken en je goed te laten informeren. Dat is voor de verkoper en voor jezelf het allerbeste.

Meer blogs en vlogs

Appje sturen?