Jubbega

Wonen in Jubbega is prima betaalbaar en gezellig.

Makelaardij Sierd Moll uit Gorredijk heeft sinds 2001 al veel mensen geholpen in het dorp (en gebied) Jubbega. Met veel plezier en enthousiasme. En zoals het dorp bekend staat: ‘recht door zee’. Bekijk ons aanbod in Jubbega.

Koopwoningen in Jubbega

Centraal in het dorp staat het multifunctionele centrum De Kompenije met een sporthal, basisschool, een buurthuis/jongerencentrum een openbare bibliotheek, zorgwoningen en een dienstencentrum.

Sport

Jubbega heeft een natuurijsbaan “WinterWille”, die zomers in gebruik is als windhondenrenbaan door Windhonden Renvereniging Friesland. Deze organiseerde in augustus 2006 de Europese Kampioenschappen Windhondenrennen.

Voorzieningen en vrije tijd

In Jubbega is eens in de vijf jaar de expansie, een muziekfestival met prachtige optredens van bekende artiesten. Jubbega heeft een klein maar compleet winkelcentrum. Er zijn veel verenigingen actief en heeft zijn eigen natuur zwembad. Een heerlijke rustige ligging, met veel weilanden en strookjes bos van staatsbosbeheer.

Gelijktijdig worden er allerlei festiviteiten georganiseerd. Een van de onderdelen van de Expansie is de aankleding van het dorp.

Wonen in Jubbega

Jubbega kent veel bebossing om het dorp heen. Ook heeft Jubbega een hertenkamp met herten, geiten en eenden.

Jubbega is één van de veertien dorpen van “De Frije Wiken” :

Het gebied waarin Jubbega ligt wordt tegenwoordig “De Frije Wiken” genoemd. Dit is een prachtig, nog vrijwel onontdekt gebied dat verscholen ligt tussen de bekende toeristische gebieden zoals Bakkeveen, Oranjewoud, Beetsterzwaag en Appelscha. Een streek die in het Duits zo treffend als ‘Geheimtip’ bestempeld zou worden en die ook wel bekend is onder de naam “It lân fan it folk sûnder oeren”. Fries voor “Het land van het volk zonder uren”.

Deze naam is afgeleid van het boek “Volk zonder Uren” van Evert Zandstra waarin hij het harde en armoedige bestaan van de bewoners in vroeger tijden in dit gebied beschreef. Een uniek kenmerk van het gebied is de wijkenstructuur. Het verstilde landschap wordt doorsneden door talloze vaarten en kanalen (wijken), die werden aangelegd om de turf te kunnen afvoeren.

Na het afgraven van het veen werd het land stukje bij beetje in cultuur gebracht. Doordat er sprake was kleinschaligheid en een langzame ontwikkeling, kreeg tegelijkertijd de natuur gelegenheid om zich te herstellen. Jubbega heeft veelal vrijstaande huizen welke veelal voorzien zijn van ruime kavels.

Bekijk snel ons woningaanbod in Jubbega!